Shiage-do (Awase-do) 5000 G

Shiage-do

For finishing polishing,

Knife, Chisel, Planer,Graver,RazorDimensions 13.8 x 7.8 x 1.3 cm

427 g
Shiage-do (Awase-do) 5000 G

Price: 5,000yen

Quantity: