Shiage-do (Awase-do) 5000 K

Shiage-do

For finishing polishing,

Knife, Chisel, Planer,Graver,RazorDimensions 18 x 6.3 x 1.5 cm

465 g
Shiage-do (Awase-do) 5000 K

Price: 5,000yen