Shiage-do (Awase-do) 15000 B

Shiage-do from Hideri-yama

For finishing polishing,

Knife, Chisel, Planer,Graver,RazorDimensions 18 x 6.2 x 2.5 cm

722 g
Shiage-do (Awase-do) 15000 B

Price: 15,000yen