Shiage-do (Awase-do) 12000 A

Shiage-do

18 x 6.2 x 4 cm
1133g

For finishing polishing,

Knife, Chisel, Planer,Graver,Razor
Shiage-do (Awase-do) 12000 A

Price: 12,000yen