Shiage-do (Awase-do) 50000

Shiage-do

20.7 x 7.4 x 5.6 cm 2180g

For finishing polishing,

Knife, Chisel, Planer,Graver,Razor
Shiage-do (Awase-do) 50000

Price: 50,000yen

Quantity: