Shiage-do (Awase-do) 8000 H

Shiage-do

For finishing polishing,

Knife , Chisel , Planer, Graver, RazorDimensions 17.5 x 6.2 x 3.5 cm

903 g
Shiage-do (Awase-do) 8000 H

Price: 8,000yen

Quantity: