Shiage-do (Awase-do) 15000 C

Shiage-do

For finishing polishing,

Knife, Chisel, Planer,Graver,RazorDimensions 18.3 x 6.3 x 1.8 cm

545 g
Shiage-do (Awase-do) 15000 C

Price: 15,000yen

Quantity: