Shiage-do (Awase-do) 15000 D

Shiage-do

For finishing polishing,

Knife, Chisel, Planer,Graver,RazorDimensions 18 x 6 x 1.8 cm

554 g
Shiage-do (Awase-do) 15000 D

Price: 15,000yen