Shiage-do (Awase-do) 6000 A

Shiage-do

For finishing polishing,

Knife, Chisel, Planer,Graver,RazorDimensions 13.5 x 7.3 x 2.3 cm

593 g
Shiage-do (Awase-do) 6000 A

Price: 6,000yen