Shiage-do (Awase-do) 6000 B

Shiage-do

For finishing polishing,

Knife, Chisel, Planer,Graver,RazorDimensions 17.5 x 6.2 x 2 cm

544 g
Shiage-do (Awase-do) 6000 B

Price: 6,000yen