Shiage-do (Awase-do) 10000 D

Shiage-do

For finishing polishing,

Knife, Chisel, Planer,Graver,RazorDimensions 15.8 x 5.8 x 2 cm

515 g
Shiage-do (Awase-do) 10000 D

Price: 10,000yen

Quantity: