Shiage-do (Awase-do) 10000 E

Shiage-do

For finishing polishing,

Knife, Chisel, Planer,Graver,RazorDimensions 18 x 6.3 x 2.1 cm

569 g
Shiage-do (Awase-do) 10000 E

Price: 10,000yen