Shiage-do (Awase-do) 10000 G

Shiage-do

For finishing polishing,

Knife, Chisel, Planer,Graver,RazorDimensions 17 x 6.3 x 2.3 cm

620 g
Shiage-do (Awase-do) 10000 G

Price: 10,000yen

Quantity: