Shiage-do (Awase-do) 10000 H

Shiage-do

For finishing polishing,

Knife, Chisel, Planer,Graver,RazorDimensions 17.5 x 6 x 1.7 cm

452 g
Shiage-do (Awase-do) 10000 H

Price: 10,000yen

Quantity: